Very Happy:D

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

eXCeL'e Giriş

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1eXCeL'e Giriş Empty eXCeL'e Giriş Bir Paz Ocak 03, 2010 1:41 pm

BLaCqKiD

BLaCqKiD
Admin
Mikrosoft Excel programı, Windows altındaçalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar,kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize uygun olarak dilediğinizgibi matematiksel işlemler yapıp, grafikler çizip, işlerinizi daha kolayyapabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse EXCEL bir hesap tablosu özelliği taşır.

Excel’de veriler, bir çalışma sayfasındabulunan ve yatay satırlar ile düşey sütunlar halinde düzenlenmiş hücreleregirilirler. Yapacağınız işte birden fazla çalışma sayfasının gerekli olabileceğiihtimali düşünülerek Excel, çalışma sayfalarını çalışma kitapları halindebirleştirir. Oluşturduğunuz her yeni çalışma kitabında başlangıçta üççalışma sayfası bulunurken sonradan en fazla 255 adet olmak üzere yeni çalışmasayfası ekleyebilirsiniz.

Her bir çalışma sayfasında toplam 65536 adetsatır ve toplam 256 adet sütun bulunur. İlk 26 sütunu adları A’dan başlayıpZ’de biter, ikinci 26 sütun ise AA’dan başlayıp AZ’de, sonraki 26 sütun iseBA’dan başlayıp BZ’de biter ve böylece sürer gider.

Çalışma sayfalarına ise Sayfa 1’den başlayanve Sayfa 256’ya dek uzanabilen isimler verilir. Bu isimler dilendiği gibideğiştirilebilirken, 32 karakterden küçük olmalı ve / ? * : gibi karakterleriiçermemelidir.

ÇALIŞMA EKRANI
Menü çubuğu üzerinde bulunan alt menüler:

Dosya Menüsü:

dosya.jpg (22686 bytes)

Menu deki Dosya seçeneği ile EXCEL çalışma tablolarınınkaydedilmesi ve tekrar geri çağırılması gibi işlemler gerçekleştirilir.

Yeni (Dosya menüsü): Yeni, boş bir dosya yaratır.

Aç (Dosya menüsü): Bir dosyayı açar veya bulur.

Kapat (Dosya menüsü): Uygulamadan çıkmadan etkindosyayı kapatır. Dosya kaydedilmemiş değişiklikler içeriyorsa, dosya kapatılmadanönce uyarılırsınız. Açık olan tüm dosyaları kapatmak için ÜST KARAKTER tuşunabasıp, tuşu basılı tutarak Dosya menüsünde Tümünü Kapat seçeneğini seçin.

Kaydet (Dosya menüsü): Etkin dosyayı geçerli dosyaadı, yeri ve dosya biçimiyle kaydeder.

Farklı Kaydet (Dosya menüsü): Etkin dosyayıfarklı bir dosya adıyla, yeriyle veya dosya biçimiyle kaydeder. Microsoft Access,Microsoft Excel ve Word'de, bu komutu, bir dosyayı parola ile kaydetmek veya diğerkişilerin dosyayı değiştirmesinden korumak üzere de kullanabilirsiniz.

Çalışma Alanını Kaydet: Çalışma alanıdosyasını bir sonraki açışınızda ekranın aynı şekilde görünmesini sağlamakiçin açık çalışma kitaplarının, boyutlarının ve ekrandaki konumlarınınlistesini kaydeder.

Sayfa Yapısı (Dosya menüsü): Etkin dosya içinkenar boşluklarını, kağıt kaynağını, kağıt boyutunu, kağıt yönünü ve diğerdüzenleme seçeneklerini ayarlar.

Yazdırma Alanını Ayarla: Seçilen aralığı,çalışma sayfasının tek yazdırılabilecek kısmı olan yazdırma alanı olaraktanımlar.

Baskı Önizleme (Dosya menüsü) :Bir dosyayıyazdırdığınızda nasıl görüneceğini gösterir.

Yazdır (Dosya menüsü): Etkin dosyayı veya seçiliöğeleri yazdırır. Yazdırma seçeneklerini seçmek için Dosya menüsünden Yazdır'ıtıklatın.

Çık (Dosya menüsü): Kaydedilmeyen dosyalarhakkında sizi uyararak bu programı kapatır

Düzen Menüsü:.

duzen.jpg (17547 bytes)

Geri Al Yapıştır: Son komutu geri alır veyayazdığınız son girişi siler. Bir anda birden çok eylemi geri almak için Gerisimgesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra geri almak istediğiniz eylemleritıklatın. Son eylem geri alınamıyorsa, komut adı Yapılamaz olarak değişir.

Yeniden Yap: Geri Al komutundaki eylemi tersineçevirir. Bir anda birden çok eylemi yeniden yapmak için ileri simgesinin yanındaki okutıklattıktan sonra yeniden yapmak istediğiniz eylemleri tıklatın.

Kes (Düzen menüsü): Seçimi etkin belgedenkaldırır ve Pano'ya yerleştirir.

Kopyala (Düzenle menüsü): Seçimi Pano'ya kopyalar.

Yapıştır (Düzen menüsü): Pano'nun içindekileriekleme noktasından sonraki kısma ekler ve herhangi bir seçimin yerine yerleştirir. Bukomut ancak bir nesnenin, metnin veya hücrenin içindekileri kestiğinizde veyakopyaladığınızda kullanılabilir.

Özel Yapıştır (Düzen menüsü): Etkin belgedebelirttiğiniz biçimdeki Pano içeriğini yapıştırır, bağlar veya katıştırır.

Bul (Düzenle menüsü): Belirttiğiniz karakterleriseçili hücrelerde veya sayfalarda arar ve o karakterleri içeren ilk hücreyi seçer.

Değiştir: Etkin belgede, belirtilen metni,biçimlendirmeyi, dip notları, son notları veya açıklama imlerini arar vedeğiştirir.

Git (Düzen menüsü): Microsoft Excel, çalışmasayfaları arasında geçiş yapar, hücre, aralık veya belirttiğiniz özelliklere sahiphücreleri seçer.

Geri Al Yapıştır: Son komutu geri alır veyayazdığınız son girişi siler. Bir anda birden çok eylemi geri almak için Gerisimgesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra geri almak istediğiniz eylemleritıklatın. Son eylem geri alınamıyorsa, komut adı Yapılamaz olarak değişir.

Yeniden Yap: Geri Al komutundaki eylemi tersineçevirir. Bir anda birden çok eylemi yeniden yapmak için ileri simgesinin yanındaki okutıklattıktan sonra yeniden yapmak istediğiniz eylemleri tıklatın.

Kes (Düzen menüsü): Seçimi etkin belgedenkaldırır ve Pano'ya yerleştirir.

Kopyala (Düzenle menüsü): Seçimi Pano'ya kopyalar.

Yapıştır (Düzen menüsü): Pano'nun içindekileriekleme noktasından sonraki kısma ekler ve herhangi bir seçimin yerine yerleştirir. Bukomut ancak bir nesnenin, metnin veya hücrenin içindekileri kestiğinizde veyakopyaladığınızda kullanılabilir.

Özel Yapıştır (Düzen menüsü): Etkin belgedebelirttiğiniz biçimdeki Pano içeriğini yapıştırır, bağlar veya katıştırır.

Bul (Düzenle menüsü): Belirttiğiniz karakterleriseçili hücrelerde veya sayfalarda arar ve o karakterleri içeren ilk hücreyi seçer.

Değiştir: Etkin belgede, belirtilen metni,biçimlendirmeyi, dip notları, son notları veya açıklama imlerini arar vedeğiştirir.

Git (Düzen menüsü): Microsoft Excel, çalışmasayfaları arasında geçiş yapar, hücre, aralık veya belirttiğiniz özelliklere sahiphücreleri seçer.

Görünüm Menüsü:


Normal: Veri girişi, süzme, grafiklendirme vebiçimlendirme gibi Microsoft Excel'deki görevlerin çoğu için varsayılan görünümolan normal görünüme geçer.

Sayfa Sonu Önizleme: Etkin çalışma sayfasından,sayfanın yazdırıldığındaki halini gösteren bir düzenleme görünümü olan sayfasonu önizlemeye geçer. Sayfa sonu önizlemede, sayfa sonlarını sürükleyerek sağa,sola, aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Microsoft Excel, satır ve sütunlarısayfaya sığdırmak için çalışma sayfasını otomatik olarak ölçeklendirir.

Formül Çubuğu: Formül çubuğunu görüntülerveya gizler.

Durum Çubuğu: Durum çubuğunu gösterir veyagizler.

Üstbilgi ve Altbilgi (Görünüm menüsü): Hersayfanın veya slaydın üstünde ve altında görünen metni ekler veya değiştirir.

Özel Görünümler: Bir çalışma sayfasınındeğişik görünümlerini yaratır. Görünüm, değişik görüntü seçeneklerisağlayarak verilerinizi görmenin en kolay yolunu sunar. Ayrı sayfalar olarakkaydetmeden değişik görünümler görüntüleyebilir, yazdırabilir vesaklayabilirsiniz.

Tüm Sayfa (Görünüm menüsü): Ekrandaki birçoköğeyi gizleyerek belgenin daha büyük kısmını görmenizi sağlar. Öncekigörünüme geri dönmek için tam ekran simgesini tıklatın veya ESC tuşuna basın.

Yakınlaştırma: Etkin belgenin görüntüsünüküçültmek veya büyütmek için yüzde 10 ile 200 arasında bir büyütme değerigirin.

Açıklamalar (Görünüm menüsü): Çalışmasayfasındaki açıklamaların görüntülenmesini etkinleştirir veya etkinliklerinikaldırır.

Ekle Menüsü:


Hücre Ekle: Seçtiğiniz sayıda hücre, satır vesütun ekler. Word uygulamasında, bu komut yalnızca bir veya daha çok hücre sonu imiseçtiğinizde kullanılabilir.

Satır Ekle: Seçtiğiniz sayıda hücre, satır vesütun ekler. Word uygulamasında, bu komut yalnızca bir veya daha çok hücre sonu imiseçtiğinizde kullanılabilir.

Sütun Ekle (Tablo komutu): Seçtiğiniz sayıdahücre, satır ve sütun ekler. Word uygulamasında, bu komut yalnızca bir veya daha çokhücre sonu imi seçtiğinizde kullanılabilir.

Çalışma Sayfası: Seçilen sayfanın soluna yenibir çalışma sayfası ekler.

Grafik Sihirbazı: Bir çalışma sayfası üzerindekatıştırılmış grafik yaratılması veya varolan bir grafiğin değiştirilmesikonularında adım adım yol gösteren bir Grafik Sihirbazı başlatır.

Sayfa Sonu: Seçilen bir hücrenin üstüne sayfa sonuekler. Elle eklenen sayfa sonuna bitişik bir hücre seçerseniz bu komut Sayfa SonunuKaldır olarak değişir.

Yapıştır İşlevi: İşlev listesini vebiçimlerini görüntüler ve bağımsız değişkenlerin değerini değiştirebilmenizisağlar.

Otomatik Toplam: Microsoft Excel, TOPLA işleviylesayıları otomatik olarak toplar. Microsoft Excel, toplanacak hücre aralığınıönerir. Önerilen aralık yanlışsa, istediğiniz aralık üzerinde fareyi sürükleyinve sonra ENTER tuşuna basın.

Word, ekleme noktasını içeren hücrenin üstüne veya soluna tablohücrelerindeki değerlerin toplamını hesaplayan ve görüntüleyen bir = (Formül)alanı ekler.

Köprüyü Ekleme / Düzenleme: Belirttiğiniz köprüyü ekler veyadüzenler.

Biçim Menüsü:


Hücreler: Seçilen hücrelere biçimler uygular.Sayfa korumalıysa bu komut kullanılamayabilir.

Yükseklik: Seçilen satırların yüksekliğinideğiştirir. Tüm satırın yüksekliğini değiştirmek için yalnızca satırdaki birhücrenin yüksekliğini değiştirmek yeterlidir. Microsoft Excel'de, çalışma sayfasıkorumalıysa bu komut kullanılamaz.

Genişlik: Seçilen satırların genişliğinideğiştirir. Tüm sütunun genişliğini değiştirmek için yalnızca satırdaki birhücrenin genişliğini değiştirmek yeterlidir. Microsoft Excel'de, çalışma sayfasıkorumalıysa bu komut kullanılamaz.

Otomatik Biçim: Bir hücre aralığına veya ÖzetTablo'ya otomatik biçim adı verilen yerleşik bir biçim bileşimi uygular. Tek birhücre seçilirse, Microsoft Excel otomatik olarak boş hücrelerle çevrili aralığıseçer ve o aralığa otomatik biçimlendirmeyi uygular. Özet Tablo'nun bir kısmıseçilirse, sayfa alanları dışındaki tüm tablo seçilir ve biçimlendirilir. Sayfakorumalıysa bu komut kullanılamaz.

Koşullu Biçimlendirme: Belirlediğiniz değerleriveya formülleri baz alan belirli bir ölçüte uyan seçili hücrelere biçimler uygular.

Kenarlıklar: Seçilen hücreye veya aralığakenarlık ekler.

Bir hücreyi veya aralığı son seçilen kenarlıkla biçimlendirmekiçin kenarlıklar simgesini tıklatın. Başka bir kenarlık türü belirtmek içindüğmenin yanındaki oku tıklatın ve paletten bir kenarlık biçemi seçin.

Dolgu Rengi: Seçilen nesneye dolgu rengini veya dolguetkisini ekler veya varolanı değiştirir veya kaldırır. Dolgu etkileri, gradyan, doku,desen ve resmi dolgularını içerir.

Hücre Kilitle: Hücrelerin değiştirilmesini,taşınmasını, yeniden boyutlandırılmasını veya silinmesini önler. Hücrekilitlenmesinin sayfa kilitlenmediği sürece hiçbir etkisi yoktur.

Veri Menüsü:


Sırala: Seçilen satırlardaki veya listelerdeki bilgileri alfabetikveya sayısal olarak veya tarihe göre düzenler.

Artan Sıralama: Seçilen öğeleri, eklemenoktasını içeren sütunu kullanarak alfabenin ilk harfinden, en küçük sayıdan veyaen erken tarihten başlayarak sıralar. Daha önce başka sıralama seçenekleriayarladıysanız, o seçenekler yine etkinliklerini sürdürür.

Azalan Sıralama: Seçilen öğeleri, eklemenoktasını içeren sütunu kullanarak alfabenin son harfinden, en büyük sayıdan veyaen geç tarihten başlayarak sıralar. Daha önce başka sıralama seçenekleriayarladıysanız, o seçenekler etkinliklerini yine sürdürür.

Otomatik Süzgeç: Yalnızca etkin hücre içindekideğerle eşleşen satırları görüntüler ve her sütun etiketinin sağına OtomatikSüzgeç oku ekler.

Gelişmiş Süzgeç: Listedeki verileri, yalnızca birölçüt aralığı kullanarak belirttiğiniz koşulu sağlayan satırlarıngörüntüleneceği şekilde süzer.

Form: Bir iletişim kutusu içinde veri formugörüntüler. Bir listedeki veya veritabanındaki kayıtları görmek, değiştirmek vebulmak, kayıt eklemek ve varolanları silmek için veri formunu kullanabilirsiniz.

Alt Toplamlar: Seçtiğiniz etiketlenen sütunlariçin ara toplamları ve son toplamları hesaplar. Microsoft Excel, toplam satırlarıotomatik olarak etiketler, ekler ve listeyi özetler.

Geçerlilik: Tek tek hücreler veya bir hücrearalığı için geçerli olan verileri tanımlar; veri girişini belirli bir türlesınırlar, örneğin, tam sayı, ondalık sayı veya metin ve geçerli girişlereilişkin sınırları ayarlar.

Tablo: Tanımladığınız giriş değerlerine veformüllere dayanan bir veri tablosu yaratır. Veri tabloları, formüllerinizdekideğişen değerlerin sonuçlarını göstermek için kullanılabilir.

Birleştir: Bir veya daha çok kaynak alanındakiveriyi özetleyerek bir tablo içinde görüntüler.

Özet Tablo Raporu: Bir Özet Tablo yaratmanız veyadeğiştirmeniz için kılavuzluk yapan Özet Tablo Sihirbazı'nı başlatır.

Etiket Seç: Özet Tablo içinde, bir Özet Tabloalanını veya öğe etiketini tıklattığınızda yalnızca etiketleri seçer.İlişkili veri seçilmez.

Excel’de sağ tuş kullanma:


Çalışma sayfası üzerindeyken her hangi bir hücrede farenin sağtuşuna basıldığında, şekildeki diyalog penceresi belirir. Böylece veriler üzerindedeğişiklik yapma işlemleri daha kolay yapılabilir.


Ayrıca, Excel’de çalışırken, sayfaların üzerinde sağ tuşukullanarak çeşitli işlemler yapılabilir.


_________________
eXCeL'e Giriş 11251_106301556051069_100000136761525_168559_6775504_n

Dü$ pe$indeySen Dü$ pe$ime
http://pc-rehberi.forum.st

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz